Ưu đãi về Thuế cho doanh nghiệp

Ưu đãi về Thuế cho doanh nghiệp

4 Tháng 3 2015
Đóng góp từ thiện sẽ được lợi ích gì về mặt thuế? Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: Điều 9, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế...
Khung pháp lý cho hoạt động tài trợ từ thiện

Khung pháp lý cho hoạt động tài trợ từ thiện

3 Tháng 3 2015
Hoạt động từ thiện (philanthropy) có thể được hiểu theo nhiều nghĩa: Nhìn chung là những nỗ lực để cải thiện chất lượng sống, phúc lợi cho con người thông qua các khoản đóng góp tình nguyện của cá nhân, tổ chức.
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp