Hợp tác giữa NGO/CSOs và các doanh nghiệp – Kinh nghiệm từ các nước

Hợp tác giữa NGO/CSOs và các doanh nghiệp – Kinh nghiệm từ các nước

5 Tháng 3 2015
Ngày nay xu hướng hợp tác giữa các tổ chức NGO và CSOs đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Ngày nay động lực chính để có sự hợp tác giữa hai khu vực này không chỉ đơn thuần là hỗ trợ từ thiện của doanh nghiệp. Ngày nay chúng ta thấy có nhiều mối quan hệ đối tác chiến lược hơn giữa các doan nghiệp và các cổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận. Những mối quan hệ này được thiết lập nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động nội bộ của doanh nghiệp cũng như những tác động đối với bên ngoài do hoạt động của doanh nghiệp có thể ảnh hưởng.
Hoạt động gây quỹ của các tổ chức phi lợi nhuận theo luật Việt Nam

Hoạt động gây quỹ của các tổ chức phi lợi nhuận theo luật Việt Nam

4 Tháng 3 2015
Để hoạt động, các tổ chức phi lợi nhuận (tổ chức PLN) cần tìm kiếm và đảm bảo tài trợ từ các nguồn hợp pháp, trong đó có cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước, các tổ chức liên chính phủ, cũng như các chính quyền địa phương, quốc gia và nước ngoài. Tuy hiện nay đã có một số quy định hướng dẫn, chẳng hạn như thủ tục để nhận tài trợ từ nước ngoài; song nhìn chung, các hướng dẫn vẫn còn rất hạn chế.
Quan hệ tương tác với khu vực tư nhân

Quan hệ tương tác với khu vực tư nhân

4 Tháng 3 2015
Cùng với sự tăng trưởng của khu vực tư nhân ở Việt Nam, vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) trở nên ngày càng nổi bật. Các doanh nghiệp nhận thấy CSR có thể giúp họ khuyếch trương thương hiệu của mình, bao gồm cả các hoạt động quyên góp từ thiện. Nhiều CSO đã nhắm đến khu vực tư nhân, chủ yếu là để tìm kiếm nguồn tài trợ cho các chương trình của mình
Các lĩnh vực hoạt động của NGO/CSO

Các lĩnh vực hoạt động của NGO/CSO

4 Tháng 3 2015
Xóa nghèo và phát triển cộng đồng là những lĩnh vực trọng tâm truyền thống của các CSO Việt Nam. Các hoạt động này đặc biệt tập trung nhiều tại các vùng sâu vùng xa và những vùng có nhiều đồng bào thiểu số sinh sống, chủ yếu được tài trợ bởi các nhà tài trợ quốc tế hoặc từ nguồn ngân sách nhà nước.
Đóng góp cộng đồng – Một Mô hình từ thiện chiến lược cộng đồng

Đóng góp cộng đồng – Một Mô hình từ thiện chiến lược cộng đồng

4 Tháng 3 2015
Đóng góp cộng đồng cho phép những người có cùng quan điểm đóng góp 8ền của, nghiên cứu những nhu cầu của cộng đồng và cùng đưa ra quyết định trao tài trợ cho nơi nào. Đóng góp cộng đồng phát huy tối đa sức mạnh của hoạt động tài trợ chiến lược.
Bộ công cụ quản trị tổ chức dành cho các tổ chức phi lợi nhuận

Bộ công cụ quản trị tổ chức dành cho các tổ chức phi lợi nhuận

4 Tháng 3 2015
Trung Tâm LIN đã hoàn thành bộ công cụ gồm 10 chủ đề liên quan đến quản trị tổ chức dành cho các tổ chức phi lợi nhuận (NPO), một phần của dự án nâng cao năng lực NPOs do Irish Aids tài trợ.
1 2
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp