Hỗ trợ từ người lao động

Hỗ trợ từ người lao động

4 Tháng 3 2015
Kiểm tra giá trị để xác định những vấn đề hay trường hợp mà bạn muốn hỗ trợ. Xem xét tình hình tài chính cá nhân để xác định bạn sẽ làm từ thiện bao nhiêu tiền. Nếu không bạn có thể hỗ trợ thời gian và công sức
Nguồn lực doanh nghiệp có thể hỗ trợ

Nguồn lực doanh nghiệp có thể hỗ trợ

4 Tháng 3 2015
Đánh giá yêu cầu hỗ trợ tương tự như đánh giá các cơ hội kinh doanh khác: quá trình này đòi hỏi phải đánh giá kỹ lưỡng xem các đề xuất đó có ý nghĩa không và một số câu hỏi cơ bản dưới đây cần phải được trả lời.
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp