Vận động chính sách

Vận động chính sách

23 Tháng 8 2017
Trong khi khái niệm vận động chính sách vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam thì một số lớn các CSO đều khẳng định rằng họ đang tham gia vào loại hình hoạt động này. Tuy nhiên theo khảo sát của Quỹ Châu Á năm 2012 chao thấy CSO ở Hà Nội cho rằng họ hoạt động tích cực trong lĩnh vực vận động chính sách là nhiều hơn so với ở TPHCM.
Hỗ trợ từ thiện mang tính chiến lược

Hỗ trợ từ thiện mang tính chiến lược

4 Tháng 3 2015
Tạo ra giá trị thông qua đầu tư vào các khoản hỗ trợ từ thiện Hỗ trợ từ thiện có chiến lược và gắn với hoạt động kinh doanh thì có vừa tạo ra sản phẩm tốt cho xã hội vừa có lợi cho chính hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các hỗ trợ […]
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp