Xây dựng chiến lược từ thiện cho doanh nghiệp

Xây dựng chiến lược từ thiện cho doanh nghiệp

4 Tháng 3 2015
Để các hoạt động từ thiện của doanh nghiệp hiệu quả hơn và có tác động lớn hơn đối với các vấn đề nóng của xã hội và môi trường.Muốn như vậy, các doanh nghiệp cần biết rõ về những gì họ muốn đạt được và đánh giá được sự tiến triển.
Tạo ra giá trị thông qua đầu tư vào các khoản hỗ trợ từ thiện

Tạo ra giá trị thông qua đầu tư vào các khoản hỗ trợ từ thiện

4 Tháng 3 2015
Hỗ trợ từ thiện thống nhất và sắp xếp đúng thì nó vừa tạo ra sản phẩm tốt cho xã hội vừa có lợi cho chính hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Thúc đẩy hỗ trợ từ thiện trong doanh nghiệp

Thúc đẩy hỗ trợ từ thiện trong doanh nghiệp

3 Tháng 3 2015
Thúc đẩy hỗ trợ từ thiện trong doanh nghiệp Các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức NGOs và các doanh nghiệp cần định nghĩa lại vai trò của từ thiện doanh nghiệp trong thời gian tới và qua đó cũng thay đổi cách thức làm từ thiện của các doanh nghiệp
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp